19th Ave New York, NY 95822, USA

Проектиране и дизайн с AutoCAD

Проектиране и дизайн с AutoCAD

Проектиране и дизайн с AutoCAD

Техническо чертане (квалификационен курс AutoCAD)

Вие сте инженер, чертожник, техник във фирма за производствени детайли, в архитектурно бюро или производствена база за производство на мебели, други производства.

Или сте специалист в сферата на дизайна, който трябва да доведе до край своя проект. Всяка идея стига до изпълнение, за което се изисква точен чертеж. В този курс ще стигнете до крайната цел.

30 лекции
30 кредита
Сертификат
 • Да обучи висококвалифицирани специалисти в умения за техническо чертане.
 • Да подготви чертожници в архитектурни бюра, индустриални бази в машиностроенето, технически отдели по проектиране и поддръжка на съоръжения, машини и апаратура.
 • Да обучи тясноспециализирани кадри от стратегически дисциплини.
 • Да способства за прилагане на БДС.
 • Изпълнява указанията на НАПОО, по професия с най-висока квалификационна степен от НКПД-РБ.

В 2D

 • Навлизане в платформата на програмата. Настройки на чертожна област. Слоеве, мащаб и създаване на шаблони за постоянно ползване.
 • Правила за чертане, селекции и автоматизирани функции.
 • Инструменти за чертане, модификация на линии и фигури.
 • Дефиниране на групи от слоеве с възможност за лесно организиране на чертежа.
 • Двуизмерен чертеж, анотации, оразмеряване, по БДС, предаване на чертеж за чертожен плотер

В 3D

 • Триизмерно моделиране, текстуриране, секции и показване на чертежа от всички страни
 • Поставяне на камери и заснемане, визуализация
 • 30 учебни часа, изцяло практически.
 • Курсът няма определено времетраене.
 • 30-те учебни часа могат да бъдат разпределени в график, удобен за курсиста, в работното време на Едно към Едно, съобразен със запълването от предходните записани.
 • Обикновено отнема за сгъстен график по-малко от месец, понякога 2 седмици. А за по-разреден график, между 1 и 1,5 месеца изцяло по удобството на курсиста.
 • Чертожник в конструкторско бюро.
 • Техник, инженер, служител във фирма за ремонт на машини и механизми.
 • Строителни инженери и самостоятелни архитекти със собствен бизнес.
 • Хора, които се занимават с визуализации с 3dsMax и V-ray, без да имат точен чертеж от възложителя.
 • В графичния дизайн с AutoCAD се оразмерява външна реклама и детайли от вътрешно фирмен дизайн, свързан с брандинг стратегията на фирмата.

Какви знания получавате?

 • Основи на CAD.От ангстрьоми до нанометри.
 • За какво служат слоевете в AutoCAD.
 • Как да завършим един чертеж, за да го предадем направо на оператора на машината за изпълнение?
 • Чертожни стандарти, мащаб, приложения.
 • Лесното преминаване от двуизмерен чертеж в перфектен триизмерен визуализатор на програмата.
 • Как да свършим всичко с AutoCAD?

Какви умения придобивате?

 • Конкурентоспособност – едно от основните достойнства на варненската школа.
 • Организация на файла, чертежа, слоеве, оразмерителни инструменти, анотации, модификатори и лента за управление на чертежа.
 • Чертане, позициониране в пространството, групиране.
 • Използване на командна лента и нейните функции.
 • Конструиране и моделиране с триизмерни инструменти.
 • Завършване на чертеж по стандарт.
 • Завършване на триизмерна визуализация.

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.
2 междинни теста по поставени комплексни задачи.

И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Персонализиран индивидуален план се налага поради спецификата на изискванията за подготовка. Голяма част от чертожниците наблягат на прецизно чертане, таблици, мащаби и секционно разпределение на елементите от чертежа.

Други специалисти се нуждаят от 3D подготовка, действия със солиди и триизмерна среда.

Програмата позволява систематизиране на индивидуалните задачи в персонализирани учебни планове за усвояване на само необходимия материал в пълен размер и прецизност.

Запазва се броя на учебните часове по 40 минути изцяло практически. Като се отдава специално внимание на персонализирания материал.

Учебен план

Основен етап от подготовката за чертане с програмата. Дефиниране на мащаб, слоеве и мерни единици и запазване на шаблон.

Правила за завършване на операциите.Точни параметри, поставяне в пространството.Как действат модификаторите?

Настройване за лесна, бърза и точна работа.

И други типове запълвания на затворени пространства.

Ъгли, съединяване и отрязване на линии. Симетрия, копиране, пренасяне, въртене, офсет. Принципи и употреба.

Подреждане по произволно избрана линия (пътека).

Създаване и изтриване на слоеве. Дефиниране параметрите на слоевете за нуждите на електронния файл и за крайния чертеж, излизащ от плотер върху хартиен носител.

Принципи за създаване на групи по признак на типовете линии. По признак на структурата на чертежа.Техники за отделяне на слоеве. Включване, изключване и заключване на слоеве. Видими и невидими слоеве, селектиране и прехвърляне между слоеве.

Използване на комбинациите с контекстни менюта при необходимост за промяна на конфигурациите от фигури.

На технически чертежи на детайли, ползване на осева симетрия и специфициране на точност.

Настройки на анотации за работна среда и представяне на чертежа в различни крайни мащаби.Използване на оразмерителните инструменти при различни изисквания за нанасяне на дименсии.

Чести случаи при нанасяне на ъглови мерки, радиуси и диаметри. Комплексно оразмеряване на прости фигури.Дефиниране на оразмерителните линии по различни стандарти и изисквания на изпълнителя. Обозначителни линии.Внасяне и настройки параметрите на текст.

Изборна шрифт и специални знаци.

Показване на части от чертежа в отделни съдържания. Избиране и задаване на мащаб. Запазване на файлове от плотера в трите основни формата за показване и за краен технически чертеж.

Смяна на работното поле в програмата за ползване на триизмерните инструменти.

Аранжиране на обекти в пространство. Ползване на трите трансформации в триизмерен режим на работа.

Съчетаване, отрязване и сегментиране.

Подреждане в трите равнини. Улеснения.

Избиране на визуален стил, удобен за нанасяне на материали и техните текстури.

Настройки на светлините и сенките за максимално реалистично показване.

За показване на стандартни и акцентирани гледни точки.

Избиране качество на представянето. Визуализация, запазване на файлове и архивиране.

Често задавани въпроси

 • Позвънете на телефон: +359877717237
 • Свържете се чрез Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, според Вашето удобство.
 • Уговорете среща с координатор.
 • Елате на място в офиса ни във Варна, на ул. А. С. Пушкин №5 и при заплащане на таксата Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете.
 • (При положение, че заплащате дистанционна форма на обучение, изискайте от координатора IBAN на Едно към Едно и основание за плащане, което да нанесете в бордерото си. При представяне на бордерото по удобен начин и съответствие в постъпленията по банковата сметка Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете).
 • Ще получите Документ за договорения курс, фактура за заплатената сума, образователен комплект с учебна програма и други помощни материали.
 • Заплатилите по банков път ще получат документите в електронен вид по и-мейл или скайп. И при поискване – по куриер, на хартиен носител в оригинал, с мокър печат и подпис.
 • Зала за Графичен дизайн. 6 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, подходящи за софтуерите, участващи в работата по Интериорен дизайн.
 • Чисто, делови комфорт, добра аудио и видеосреда, лесна вътрешна комуникация между участниците в обучението и преподавателите.
 • За он-лайн обучение разполагаме със слушалки и микрофони, без видеовръзка, със споделяне на екран.
 • Залата е оборудвани с бърз оптичен интернет, който работи надеждно на всички компютри от вътрешната мрежа.

В близост сме до основни комуникационни възли в града, на 25 метра от всяка основна комуникация. Удобен авто транспорт, места за отдих и хранене от всеки вкус и за всеки джоб.

Компютърните конфигурации в залите ни са оборудвани с инсталации на всички софтуерни продукти, които вземат участие в обучението по всички професионални курсове, които водим.

 • Софтуери за Компютърна графика и Мултимедия.
 • За Компютърно чертане и Триизмерна визуализация.
 • Софтуери за Офис организация и Презентиране.

Поддържаме редовно последни версии на всички професионални софтуери.

 • Получавате Учебна програма на курса, разпределена по учебни часове.
 • В библиотеката на учебната ни база има ръководства и литература, която можете да получите за четене или откопиране.
 • Печатно портфолио – формат А4 или Letter.
 • Флаш памет с електронно копие на портфолиото Ви.
 • Клиентска карта за бъдещи отстъпки.
 • Сертификат за успешно завършен професионален курс.
 • Таксата за курса представлява 17 лева за един учебен час, умножен по 30, колкото са общия брой на часовете в тази сертификационна програма.
 • Така тя става 510 лева.
 • Тя може да бъде изплатена в 3 отделни вноски по разсрочено плащане, на 2 вноски, или наведнъж, по преценка на записващия се.
 • При заплащане на цялата сума наведнъж, курсистът ползва атрактивната отстъпка на -12,5%.
 • С ползване на тази отстъпка сумата 510 лева може да бъде сведена до само 445 лева.
 • При заплащане на обучение в група, курсистът ползва допълнителна отстъпка от -6%.
 • С ползване на двете отстъпки заедно, -18,5% сумата 510 лева може да бъде намалена осезаемо до само 415 лева.

Leave a comment

fourteen − six =