19th Ave New York, NY 95822, USA

Интериорен дизайн професионален курс

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – КЛАС А

Интериорен дизайн – Клас А

Вие изпитвате творческа импулсивност да създавате комфорт и удобство за своите близки и роднини, или да дарите своя естетически усет на повече хора, а защо не и клиенти? Още не знаете как да организирате това, за да станете професионалист, способен да проектира целия интериорен дизайн? Този курс ще Ви даде целия инструментариум и познание, които са необходими.

120 лекции

120 кредита

Сертификат
 • В три области за приложение на Интериорния дизайн: Офис пространства, Жилищни пространства и Хуманен дизайн.
 • Да подготви компетентни и отговорни специалисти за студиа по вътрешна архитектура.
 • Самостоятелно обучение на инициативни хора, които поемат дизайна като семеен бизнес. Мебелостроене, ремонти и обзавеждане, всичко по интериорния дизайн.
 • Комплексен подход за подготовка на жилища и офиси. Както и други функционални пространства.
 • Изпълнява указанията на НАПОО, по професия с най-висока квалификационна степен от НКПД-РБ.
 • Запознаване на курсиста с основите на Интериорния дизайн.
 • Основни принципи на проектиране.
 • Изразни средства на Интериорния дизайн като пространство, композиция, форми и цветове.
 • Стилове в интериорния дизайн, както и най-важните им приложения при проектиране на жилищни, офисни или други вътрешни обществени пространства, като ресторанти, изложби, учебни помещения и други.
 • Понятия и средства за спазване на стандарти във вътрешната архитектура, от височини на тавани, големини на врати и прозорци до стандарти на бяла техника, екипировка и апаратура.
 • Проходни пространства, други удобства за пребиваване.
 • Условия за осветеност, игра със сенки, мебелировка и декорация. Довършителни детайли.
 • Всичко това в практика, без специален теоретичен модул.
 • Професионалният компютърен курс Интериорен дизайн има продължителност 120 учебни часа, изцяло практически.
 • Курсът няма определено времетраене.
 • 120-те учебни часа могат да бъдат разпределени в график, удобен за курсиста, в работното време на Едно към Едно, съобразен със запълването от предходните записани.
 • Творчески личности, които искат да са полезни за комфорта в ежедневието на хората.
 • Упорити хора, които правят възможното да придобият по-висока квалификация и да осъществят стремежите си към личностно израстване като професионалисти.
 • Специалисти, които искат да напреднат в пространственото проектиране и да повишат дохода си в работа за престижни строителни фирми.

Какви знания получавате?

Изчерпателна теория на професията.

 • Теория и история на пространствения дизайн. Какви са наченките на вътрешното проектиране, в какви насоки се развива то през вековете и как рефлектира в актуалната среда?
 • Влияние на цветовете върху деятелната активност или спокойствие. Различните сфери на живот, възрасти и околна среда.
 • Фигури и форми, изграждащи и помагащи за функционалността и естетиката в един дом или офис, в едно затворено пространство.
 • Стилове в архитектурата и вътрешната архитектура, обособени през вековете. Съвременност и място на интериорния проект. Как да бъдем на гребена на вълната?

Какви умения придобивате?

 • Правилно замерване и оразмеряване на предварителната скица, условие за безпроблемно проектиране.
 • Векторно изграждане на предварителен проект с фигури, цветове и текстури от инструментите на векторната програма.
 • Точно чертане за комплектуване детайлите от проекта.
 • Създаване на архитектурна скица и триизмерен чертеж.
 • Прехвърляне в програма за визуализация.
 • Оформяне ефектна презентация на проекта.
 • Подсигуряване на технически чертежи за изпълнение от подизпълнителите.

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.
2 междинни теста по поставени комплексни задачи.

И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Учебен план

Създаване на предварителна скица със средствата на векторната графика. Композиция и цвят. Представяне на идеи чрез изобразяване на части от проекта.

Представяне на ефектен векторен изглед. Презентиране.

 • Използване на ефекти 3D и операционната среда Perspective.
 • Оформяне на презентационна брошура.

Обработка на растерни изображения. Растерен модел на проекта.

 • Техники за монтиране на изображения и изкуствена перспектива в растерния файл.

Анализ и избиране на вариант. Техническа документация с чертеж в различни проекции.

 • Създаване на точен чертеж по подготовката от предварителния проект. Построяване на разпределения и разрези в двуизмерна среда.
 • Нанасяне на размери и анотации. Настройки на анотации на работна среда.

Оформление на интериор, декоративни и архитектурни елементи по технологични стандарти. Разпределение и разполагане на предмети в пространството.

 • Действия със светлини и сенки. Поставяне и фиксиране на камери в пътеки за постигане на анимация.

Визуализация и презентиране

Често задавани въпроси

 • Позвънете на телефон: +359877717237
 • Свържете се чрез Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, според Вашето удобство.
 • Уговорете среща с координатор.
 • Елате на място в офиса ни във Варна, на ул. А. С. Пушкин №5 и при заплащане на таксата Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете.
 • (При положение, че заплащате дистанционна форма на обучение, изискайте от координатора IBAN на Едно към Едно и основание за плащане, което да нанесете в бордерото си. При представяне на бордерото по удобен начин и съответствие в постъпленията по банковата сметка Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете).
 • Ще получите Документ за договорения курс, фактура за заплатената сума, образователен комплект с учебна програма и други помощни материали.
 • Заплатилите по банков път ще получат документите в електронен вид по и-мейл или скайп. И при поискване – по куриер, на хартиен носител в оригинал, с мокър печат и подпис.
 • Зала в партерен офис на ъгъла на улица. 6 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, подходящи за софтуерите, участващи в работата поИнтериорен дизайн.
 • Чисто, делови комфорт, добра аудио и видеосреда, лесна вътрешна комуникация между участниците в обучението и преподавателите.
 • За он-лайн обучение разполагаме със слушалки и микрофони, без непременна видеовръзка.
 • Залатае оборудвани с бърз оптичен интернет, който работи надеждно на всички компютри от вътрешната мрежа.

В близост сме до основни комуникационни възли в града, на 25 метра от всяка основна комуникация. Удобен авто транспорт, места за отдих и хранене от всеки вкус и за всеки джоб.

Компютърните конфигурации в залите ни са оборудвани с инсталации на всички софтуерни продукти, които вземат участие в обучението по всички професионални курсове, които водим.

 • Софтуери за Компютърна графика и Мултимедия.
 • За Компютърно чертане и Триизмерна визуализация.
 • Софтуери за Офис организация и Презентиране.

Поддържаме редовно последни версии на всички професионални софтуери.

 • Получавате Учебна програма на курса, разпределена по учебни часове.
 • В библиотеката на учебната ни база има ръководства и литература, която можете да получите за четене или откопиране.
 • Печатно портфолио – формат А4 или Letter.
 • Флаш памет с електронно копие на портфолиото Ви.
 • Клиентска карта за бъдещи отстъпки.
 • Сертификат за успешно завършен професионален курс.
 • Таксата представлява сумата от брой учебни часове по съответните софтуери, включени в програмата. Средната цена за един учебен час е 13,50 лева, откъдето се получава общата сума.
 • Тя е 1620,00 лева.
 • Може да бъде изплатена в 3 отделни вноски по разсрочено плащане, на 2 вноски, или наведнъж, по преценка на записващия се.
 • В случай, че кандидатът реши да се възползва от отстъпка, той може да заплати таксата за курса наведнъж.
 • Така той ще получи отстъпка от -12,5%, което свежда сумата 1620 лева до 1410 лева, чувствителна разлика при висока мотивация.
 • Допълнителна отстъпка -6% за обучение в група
 • И така при цяло плащане и обучение в група се получава отстъпка от -18,5%, което може да намали сумата до 1320 лева.

Leave a comment

3 + fifteen =