19th Ave New York, NY 95822, USA

Графичен дизайн професионален курс

Графичен дизайн професионален курс

Графичен дизайн – Клас А

Интересува Ви какво се прави и как се прави с графичния дизайн, кои са неговите отличителни качества и неговите изразни средства? Как да си служите с инструментариума на професията и да създавате креативен графичен дизайн? Как да държите постоянно свеж творческия импулс и да сте винаги “в крак”? В този курс ще научите точно това.

120 лекции

120 кредита

Сертификат
 • Да обучи перфектни специалисти по създаване на рекламна и друга комуникационна графика за всички студиа, рекламни отдели и общински отдели за публична комуникация, както за страната, така и за държави от ЕС и в света.
 • Да подготви напълно самостоятелен и отговорен специалист Графичен дизайнер, който да носи приход на работното си място, независимо дали е нает на работа или самонаето лице.
 • Да образова аудиторията в преимуществата на графичния дизайн и неговата всеобхватност в общественото познание. Да пропагандира естетиката като форма на обществена комуникация.
 • Да приучава към изобретателност, творчество и креатив за постоянна актуализация на професионалните умения.
 • Изпълнява указанията на НАПОО, по професия с най-висока квалификационна степен от НКПД-РБ.
 • Цветознание
 • Шрифтове
 • Калиграфия
 • Типография
 • Илюстрация
 • Фотообработка
 • Векторна графика
 • Проектиране на офис пространства и обемен дизайн
 • Презентиране
 • Оформяне на рекламни продукти
 • Страниране на тиражни издания
 • УЕБ публикации за социалните мрежи
 • И Интернет търговия
 • 120 учебни часа, изцяло практически.
 • Курсът няма определено времетраене.
 • 120-те учебни часа могат да бъдат разпределени в график, удобен за курсиста, в работното време на Едно към Едно, съобразен със запълването от предходните записани.
 • Обикновено отнема за сгъстен график малко над 3 месеца. А за по-разреден график, между 4 и 6 месеца изцяло по удобството на курсиста.
 • Графични дизайнери в рекламни студиа.
 • Графични дизайнери в рекламни отдели на големи корпорации и фирми. Рекламни специалисти в отдел Маркетинг и Продажби към големи фирми.
 • Както и графичен дизайнер във фирми за Дигитален маркетинг и УЕБ проектиране, за сайтове и УЕБ страници.
 • Не на последно място, за специалисти със собствен бизнес и база за реклама.
 • Често търсен за перфектна подготовка при оформяне на портфолио и кандидатстване в престижни учебни заведения и свободни служебни позиции по света.

Какви знания получавате?

 • Основна теория на Графичния дизайн. История, практика, развитие, приложение.
 • Креативни средства за създаване и поддържане на лично креативно ниво, за постоянна конкурентна способност.
 • История на рекламата. Типове реклама по модел и предназначение. Как да изберем модела, по който да изградим дадена реклама?
 • Цветознание, композиция, форми, фигури, текстури.Знаци и символи. Шрифтове и фонтове, типография и калиграфия. Илюстрация, стилове в художественото творчество. Предпечатни техники.
 • Терминология в практиката на графичния дизайн, с която никой няма да ни се смее, че не познаваме професията.

Какви умения придобивате?

 • Създаване на файлове в различни програми за графичен дизайн, според програмната платформа и изискванията за крайния резултат.
 • Как да разчитаме инструментариума на софтуера?
 • Изчертаване, модифициране, запълване, текстуриране, комбиниране на фигури и линии във векторна графика.
 • Фотообработка, ретуш, текстури, рисуване, фотоколажи, действия с изобразителни файлове.
 • Създаване на точни чертежи и разкрой на обемни елементи.
 • Презентиране на всички елементи от графичния дизайн.
 • Предаване на файлове за печат, рязане, пакетаж и други, както и файлове за уеб публикации и онлайн магазини.

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.

2 междинни теста по поставени комплексни задачи.

И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Учебен план

Често задавани въпроси

 • Позвънете на телефони: +359877717237
 • Свържете се чрез Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, според Вашето удобство.
 • Уговорете среща с координатор.
 • Елате на място в офиса ни във Варна, на ул. А. С. Пушкин №5 и при заплащане на таксата Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете.
 • (При положение, че заплащате дистанционна форма на обучение, изискайте от координатора IBAN на Едно към Едно и основание за плащане, което да нанесете в бордерото си. При представяне на бордерото по удобен начин и съответствие в постъпленията по банковата сметка Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете).
 • Ще получите Документ за договорения курс, фактура за заплатената сума, образователен комплект с учебна програма и други помощни материали.
 • Заплатилите по банков път ще получат документите в електронен вид по и-мейл или скайп. И при поискване – по куриер, на хартиен носител в оригинал, с мокър печат и подпис.

Учебната ни база разполага с две зали за дизайн.

 • Зала за Графичен дизайн. 6 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, подходящи за софтуерите, участващи в работата по Интериорен дизайн.
 • Чисто, делови комфорт, добра аудио и видеосреда, лесна вътрешна комуникация между участниците в обучението и преподавателите.
 • За он-лайн обучение разполагаме със слушалки и микрофони, без видеовръзка, със споделяне на екран.
 • Залата е оборудвани с бърз оптичен интернет, който работи надеждно на всички компютри от вътрешната мрежа.

В близост сме до основни комуникационни възли в града, на 25 метра от всяка основна комуникация. Удобен авто транспорт, места за отдих и хранене от всеки вкус и за всеки джоб.

Компютърните конфигурации в залите ни са оборудвани с инсталации на всички софтуерни продукти, които вземат участие в обучението по всички професионални курсове, които водим.

 • Софтуери за Компютърна графика и Мултимедия.
 • За Компютърно чертане и Триизмерна визуализация.
 • Софтуери за Офис организация и Презентиране.

Поддържаме редовно последни версии на всички професионални софтуери.

 • Получавате Учебна програма на курса, разпределена по учебни часове.
 • В библиотеката на учебната ни база има ръководства и литература, която можете да получите за четене или откопиране.
 • Печатно портфолио – формат А4 или Letter.
 • Флаш памет с електронно копие на портфолиото Ви.
 • Клиентска карта за бъдещи отстъпки.
 • Сертификат за успешно завършен професионален курс.
 • Тя представлява сумата от брой учебни часове по съответните софтуери, включени в програмата. Като средната цена е 13,50 лева, откъдето се получава общата сума.
 • Таксата за курса е 1620,00 лева.
 • Тя може да бъде изплатена в 3 отделни вноски по разсрочено плащане, на 2 вноски, или наведнъж, по преценка на записващия се.
 • В случай, че кандидатът реши да се възползва от отстъпка, той може да заплати таксата за курса наведнъж.
 • Така той ще получи отстъпка от -12,5%, което свежда сумата 1620 лева до 1410 лева, чувствителна разлика при висока мотивация.

Leave a comment

16 − three =