19th Ave New York, NY 95822, USA

Постоянно обновяващи се учебни програми

CorelDRAW&Fontlab

Както всяко програмно оборудване претърпява перманентно усъвършенстване, така програмите по нашите образователни и обучителни курсове постоянно се обновяват.

Освен насищането на професията с ежедневни промени в техники на изпълнение, всичко се развива бързо и налага своевременни натрупвания на нови знания и умения. На снимката, създаване на шрифт с CorelDRAW и апликиране на знаците във Fontlab за изписване посредством клавиатурата.

В Едно към Едно отговаряме на три основни критерия по актуализиране на учебните програми.

Първият налага новостите в софтуерните версии, които е добре да бъдат усвоени от амбициозните ни ученици.

Вторият критерий са постоянно променящите се изисквания на пазара на дизайнерските професии, чрез които се удвоява ново оборудване, а това увеличава интензивността на конкуренцията. Пазарът се насища с качество. Съответно дизайнерите трябва да са конкурентно способни. За това се грижим ние.

И третият аспект, в който постоянно работим, това са учебните програми във водещите университети по света, предимно в ЕС, където българските специалисти се реализират свободно на основание, че са европейски граждани. Учебните програми на Едно към Едно съответстват напълно на тези от водещите университети със същите дизайнерски дисциплини.

Това е актуализиране, обновяване и усъвършенстване. Постоянна адекватност на постоянните положителни промени.

Към Блог

Leave a comment

6 + fifteen =