19th Ave New York, NY 95822, USA

Брандинг и Реклама професионален курс

Брандинг и Реклама професионален курс

Брандинг – Клас А

Авторска разработка на Едно към Едно, изцяло в полза на българския частен предприемач.Този курс ще Ви направи самостоятелни управители на маркетинга и рекламата във Вашия личен, семеен, малък или среден бизнес. Без да повлияе на останалата част от Вашите фирмени отговорности, Брандинг дава инструментите за бързо и точно справяне със задачите по пропагандиране на фирмените дейности, публикациите и уеб търговията.

45 лекции

75 кредита

Диплома
 • Да направи малкия предприемач способен да решава рекламните задачи на фирмата си сам.
 • Да създадат ориентация за правилното позициониране на семейната малка или средна фирма в пазарното пространство и конкурентна среда.
 • Да създадат устойчива теория за фирменото лице в окръжаващата среда.
 • Да приучат предприемача на основни графични технологии и техники за бърза реализация на реклама в обществото и в интернет.
 • Подготовка за основните въпроси на Брандинга. Кога е създаден, за какво служи, с какво се занимава? Брандинг интервю. Установяване на целта.
 • Кои са всички видове рекламни материали, презентации, инсталации, публикации и интернет комуникации?
 • Как се подготвят различните видове рекламна продукция? При какви случаи се използват?
 • Как да избегнем отиването при рекламист, дизайнер или копирайтър и да свършим тази работа сами, за да спестим време и неточности в разбирането?
 • Използване на основни графични програми за векторна графика, фотообработка и мултимедия.
 • Умения по изграждане на рекламна стратегия, рекламна графика и рекламни материали.
 • Умения по създаване на тиражи, както и презентиране чрез аудио и видео.
 • Професионалният компютърен курс Брандинг има продължителност 75 учебни часа, изцяло практически.
 • Курсът няма определено времетраене.
 • 75-те учебни часа могат да бъдат разпределени в график, удобен за курсиста, в работното време на Едно към Едно, съобразен със запълването от предходните записани.
 • При добро натоварване, курсът може да отнеме 2 месеца или при разреден график, не повече от 2,5 месеца.
 • Собственици и управители на малки и средни фирми.
 • Лица от семейството, обикновено порасналите деца, които се натоварват с рекламата на семейната фирма.
 • Удобен курс за обучение на брандинг специалисти в корпоративни отдели, които имат клоново ориентирана рекламна стратегия.
 • Всеки любопитен да научи, какво е брандинг и как се прави.

Какви знания получавате?

(Брандинг е brand new наука, тя няма дългогодишна история, въпреки да има хилядолетна предистория).

 • Възникване и смисъл на Брандинг, за преодоляване икономиката на Хаотиката в Америка.
 • Приложения на Брандинг в Европа и в България.
 • Стратегически умения за пълноценен брандинг. Как да постигнем 100-те процента?.
 • Ефектен брандинг, с който всеки ще ни отличи, ще ни хареса и ще ни гласува доверие.

Какви умения придобивате?

(Всички необходими умения за боравене с компютърните програми, съставляващи дейността).

 • Практически умения по създаване на растерна графика.
 • Фотообработка, ретуш, корекции и колаж.
 • Векторна графика и композиране на рекламни публикации.
 • Създаване на уеб публикации и поддържане на интернет реклама и онлайн магазин.
 • Създаване на мултимедийни файлове и мултимедийна презентация за фирмен сайт или друга презентационна кампания.

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.
2 междинни теста по поставени комплексни задачи.
И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Всички лекции от програмата – 45

Учебен план

По моделите ISO и SWOT – две системи за управление на системата по качество.

Подходяща графика, дизайн и копирайт послания от фирмата към нейната потенциална клиентела.

Архив от фирмена символика, която да носи внушаващото въздействие за интуитивно разпознаване на бранда в пазарната среда.

Гаранция за убедително представяне на фирмата за привличане на лоялна клиентела.

Рекламна визия, Реклама за представителност, Реклама за представяне на нов продукт, Реклама за авторитет и Реклама за привличане на нови клиенти.

CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, InDesign, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Методи за самопроверка, типове редакции и постигане на безупречен резултат. Официалност, представителност и авторитет на фирмата поради компетентното използване на видовете софтуер и създаваните в тях файлове.

Полиграфични изисквания за предпечатна подготовка към всички видове рекламна продукция.

Често задавани въпроси

 • Позвънете на телефон: +359877717237
 • Свържете се чрез Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, според Вашето удобство.
 • Уговорете среща с координатор.
 • Елате на място в офиса ни във Варна, на ул. А. С. Пушкин №5 и при заплащане на таксата Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете.
 • (При положение, че заплащате дистанционна форма на обучение, изискайте от координатора IBAN на Едно към Едно и основание за плащане, което да нанесете в бордерото си. При представяне на бордерото по удобен начин и съответствие в постъпленията по банковата сметка Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете).
 • Ще получите Документ за договорения курс, фактура за заплатената сума, образователен комплект с учебна програма и други помощни материали.
 • Заплатилите по банков път ще получат документите в електронен вид по и-мейл или скайп. И при поискване – по куриер, на хартиен носител в оригинал, с мокър печат и подпис.
 • Това е предимство на Училище по дизайн, което предлага онлайн обучение с преподавател неживо в реално време още т създаването си.
 • Предлагаме онлайн обучение на живо в реално време, с продължителен опит.
 • Онлайн обучението има преимущество пред присъственото обучение по 3 причини:
 • Провежда се в удобна на курсиста обстановка.
 • Курсистът ползва свой компютър, това е неговият инструмент.
 • Усвояване на терминология и отговорност към работния процес. Незаменими преимущество за всеки специалист.

Учебната ни база разполага с две зали за дизайн.

 • Зала за Графичен дизайн. 6 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, подходящи за софтуерите, участващи в работата по Интериорен дизайн.
 • Чисто, делови комфорт, добра аудио и видеосреда, лесна вътрешна комуникация между участниците в обучението и преподавателите.
 • За он-лайн обучение разполагаме със слушалки и микрофони, без видеовръзка, със споделяне на екран.
 • Залата е оборудвани с бърз оптичен интернет, който работи надеждно на всички компютри от вътрешната мрежа.

В близост сме до основни комуникационни възли в града, на 25 метра от всяка основна комуникация. Удобен авто транспорт, места за отдих и хранене от всеки вкус и за всеки джоб.

Компютърните конфигурации в залите ни са оборудвани с инсталации на всички софтуерни продукти, които вземат участие в обучението по всички професионални курсове, които водим.

 • Софтуери за Компютърна графика и Мултимедия.
 • За Компютърно чертане и Триизмерна визуализация.
 • Софтуери за Офис организация и Презентиране.

Поддържаме редовно последни версии на всички професионални софтуери.

 • Получавате Учебна програма на курса, разпределена по учебни часове.
 • В библиотеката на учебната ни база има ръководства и литература, която можете да получите за четене или откопиране.
 • Печатно портфолио – формат А4 или Letter.
 • Флаш памет с електронно копие на портфолиото Ви.
 • Клиентска карта за бъдещи отстъпки.
 • Сертификат за успешно завършен професионален курс.
 • Таксата за курса се формира на средната стойност за един учебен час от програмата, 13,50 лева. Като всички учебни часова в програмата са 75.
 • Така се получава обща сума от 1012,50 лева.
 • Таксата може да бъде изплатена в разсрочено плащане на 2 или на 3 вноски. А също и наведнъж, по желание на кандидата.
 • За да се възползва от отстъпка, кандидатът може да заплати цялата такса за курса наведнъж.
 • Така той ще получи отстъпка от -12,5%, което ще сведе сумата от 1012,50 лева до чувствителна разлика 885 лева.
 • Допълнителна отстъпка -6% за обучение в група.
 • При цяло плащане и обучение в група се получава отстъпка от -18,5%, което може да намали сумата до 825 лева.

Leave a comment

5 + seventeen =