19th Ave New York, NY 95822, USA

Обучения с Adobe и Autodesk

Обучения с Adobe и Autodesk

Пакети Adobe и Autodesk

Майсторски клас умения. Подготвителен клас.

Идеята на тези обучения е да олекоти цената, да увеличи ефективността и да съкрати срока. Основни софтуери, необходими за всяка от професиите Графичен дизайнер и Интериорен дизайнер.

Учебните модули са обособени в две категории 20/20/20 – майсторски клас  и 15/15/15 – подготвителен. Това указва броя лекции и практически занятия в три софтуерни модули, включени в курса, от които се оформя цената.

Напълно безплатно 3 учебни часа пробни. При записване, цяло плащане ползва ОТСТЪПКА -12,5%, което намалява сумата осезаемо.

60 мастер

45 старт

Диплома

Майсторски клас – 20/20/20

Съдържа по 20 учебни часове от трите софтуери на полиграфичния пакет на Adobe:  Illustrator, Photoshop и InDesign. Разширява на практика както уменията на специалиста, така и неговата конкурентна способност. Обучението дава безусловна възможност за започване на професионална практика. Сертифициране по квалификация.

Редуцирана, интензивна учебна програма за специалисти, която пести време и вложения, без да спестява знания и умения.

Детайли:

 • За какво служи всеки софтуер? Illustrator, векторна програма от най-висок клас графика. Photoshop, надеждният професионален редактор за растерна обработка. InDesign, предпечатна подготовка на тиражни издания за печат и уеб публикации. – продължителност 2 у.часа
 • Photoshop, организиране на работното пространство според дизайнерските задачи. Откриване и подреждане на панели с помощни инструменти, настройки на икони и създаване на преки пътища за редовни операции и команди. – продължителност 2 у.часа
 • Photoshop, обработка на снимки. Наместване на изображението в пространството, перспектива, изправяне на деформации. Ретуш и подобряване на снимката с инструменти от инструменталната лента. Филтри за промяна на изображението. Camera RAW, цветови коректори от Image. Създаване и преминаване към смарт слоеве. Предимства за ползване на инструментариума от панела на слоевете. – продължителност 4 у.часа
 • Photoshop, създаване на четки и текстури. Ефектни четки и текстури за ретуш, рисуване и промяна – продължителност 4 у.часа
 • Photoshop, смесване на слоеве в приказни изображения. Разработка на недействителни сюжети, шарж и художествена обработка на снимки, постигане на майсторство в изкуството на фотографската обработка – продължителност 4 у.часа
 • Photoshop, майсторски трикове в дизайна. Магията на рекламната графика с прилагане на ефектни текстури, четки, създаване на акценти, привличащи и задържащи вниманието. Майсторско използване на стилове на слоевете и бленди от панела със слоеве. Mockup презентиране – продължителност 4 у.часа
 • Illustrator, разработка на лого и бранд дизайн. Запознаване с инструменталната лента и структурата на файла по слоеве. Разпознаване на помощните панели и работното пространство. Изчертаване на фигури и пътеки, съчетаването им в комплексни фигури. Запълване и линия, използване на библиотеките на програмата – продължителност 4 у.часа
 • Illustrator, целият инструментариум от меню Object. Специалните инструменти на софтуера, с които постига повече от всеки друг. Усвояване на типичните Blend, Path, Envelope Distort в подходящи приложни техники. – продължителност 4 у.часа
 • Illustrator, 3d ефекти, трансформации, стилове ефекти. Проектиране на симетрични и триизмерни графични елементи и изображения. Създаване на символи и текстури. Усвояване на меню Effect. Трансформации, деформации и стилизации за постигане на изключителни визуални ефекти с векторна графика. – продължителност 4 у.часа
 • Illustrator, чертане в перспектива, създаване на пространствен изглед. Софтуера в помощ на презентиране на мащабни проекти. Оформяне на пространствен дизайн с инструментите за перспективно чертане. Усвояване на останалите майсторски инструменти от лентата. Символи, запълване и изтриване на фигури, ефектно оформяне на фигури. Прилагане на библиотеки с цветове, линии и символи.  – продължителност 4 у.часа
 • Illustrator, градиенти и авторски цветови палитри. Финализиране и майсторско прецизиране на дизайнерски проект. Използване на цветове в мрежа и градиенти. Библиотеки с градиенти. Конфигуриране на градиенти от панел и от инструменти. Типове и приложение. – продължителност 4 у.часа
 • InDesign, отваряне на файлове за публикации и печат. Задаване параметри в началния екран, избор на параметри според конкретната задача. Оразмеряване на страници и структурите им от меню Layout. Създаване на полета за заглавия, поредна номерация и други повтарящи се  – продължителност 4 у.часа
 • InDesign, избиране на фонт и стилове. Семейства шрифтове, подходящи за използване в изданието, как да преценим, какъв фонт да изберем? Обособяване на характерни стилове и библиотека на файла с параграфни стилове. – продължителност 4 у.часа
 • InDesign, поставяне на фигури и изображения. Фигури за декориране на страницата, фигури контейнери за побиране на текст и фигури контейнери за побиране на изображения. Вмъкване и поставяне на изображения в страниците на изданието, действия с контейнер и снимка.  – продължителност 4 у.часа
 • InDesign, ефекти за приложените обекти. Меню Object, използване на съдържанието му. Създаване и комплектуване на библиотека от стилове за файла. Настройване на всички параметри. Стилове за текстови кутии, декориращи фигури и контейнери със снимки. – продължителност 4 у.часа
 • InDesign, майсторски трикове при финализиране на файла за печат и публикуване. Търсене и заместване на текст в цялото съдържание. Корекция и нормализиране на обектите от файла. Предпечат и подготовка за издаване на файла по указания на полиграфски отдел от изпълняващата печатница. Олекотяване на съдържанието, окомплектоване.  – продължителност 4 у.часа

60 учебни практически часове


Цена: 1020лв. (При цяло плащане -12,5% Отстъпка – 890лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Съдържа по 20 учебни часове от трите софтуери на полиграфичния пакет на Adobe:  Illustrator, Photoshop и InDesign. Разширява на практика както уменията на специалиста, така и неговата конкурентна способност. Обучението дава безусловна възможност за започване на професионална практика. Сертифициране по квалификация.

Редуцирана, интензивна учебна програма за специалисти, която пести време и вложения, без да спестява знания и умения.

Детайли:

 • За какво служи всеки софтуер? AutoCAD, векторна програма за техническо чертане и 3D дизайн. REVIT, архитектурна програма. 3dsMax, най-известният софтуер за визуализация на 3D дизайн. – продължителност 2 у.часа
 • AutoCAD, организиране на чертожна област според задачата. Мерни единици, точност Групи от слоеве със спецификация свойства на линията в тях. Запазване на шаблон за идентични чертежи. Настройки на работното пространство. – продължителност 2 у.часа
 • AutoCAD, чертане с всички инструменти и модифициране на 2D фигури и линии. Усвояване на действията за създаване на чертеж с всички чертожни инструменти, линии и фигури. Както и модифицирането им. Усъвършенстване на умения за барза и удобна, прецизна работа с различните модификатори.  – продължителност 4 у.часа
 • AutoCAD, групиране на фигури, създаване на блокове. Динамични блокове и библиотеки. Допълнителни удобства в професионалния подход към структурирането на един чертеж.   – продължителност 4 у.часа
 • AutoCAD, оразмеряване, анотации, плотиране, съдържание на листи. Създаване на потребителски стилове за размери и анотации, специални знаци. Подготовка на различни части от чертежа за внасяне в различни листи и подготовка за дистрибуция и печат. – продължителност 4 у.часа
 • AutoCAD, 3D дизайн до финален рендер. Майсторски умения по продължаване на чертежа в 3D развитие. Действия с инструменти за моделиране на триизмерни обекти. Текстуриране, осветление, камери, визуализация.  – продължителност 4 у.часа
 • REVIT, организация на работното пространство, чертеж по архитектурен стандарт. Запознаване и упражнение с BIM инструментариума на програмата. Усвояване на правила за последователна, бездефектна работа. Опознаване принципите на конструиране на архитектурния проект. – продължителност 4 у.часа
 • REVIT, създаване на библиотека от обекти за конкретния файл. Окомплектоване на набор от стени за конкретния проект, врати, прозорци, т.н. всички конструктивни елементи, участващи в чертежа. Принципи, стандарти, редакции.  – продължителност 4 у.часа
 • REVIT, изчертаване на стени, поставяне на врати, прозорци, под, стълби, покрив, настройки. Свободна работа по практическа задача в програмата. Последователност, използване на всички улеснения за точно чертане, водещи линии, залепвания, допълнителни корекции. – продължителност 4 у.часа
 • REVIT, поставяне на обекти. Напредване в проекта с поставяне на обекти от мебелировка, оборудване и други декоративни елементи. Действия с библиотеките на програмата.  – продължителност 4 у.часа
 • REVIT, поставяне на камери, разрези, рендиране. Подготовка за краен рендер, визуализация. Разпределение на изгледи, указване на разрези, поставяне на осветление. Настройване на подходящ рендер, проби, крайно рендиране на проекта. – продължителност 4 у.часа
 • 3dsMax, импортиране на основния файл и добавяне на обекти.  – продължителност 4 у.часа
 • 3dsMax, настройки на рендер и материали. – продължителност 4 у.часа
 • 3dsMax, задаване и създаване на материали и текстури към тях. – продължителност 4 у.часа
 • 3dsMax, поставяне на ефектно осветление и позиции на камери – продължителност 4 у.часа
 • 3dsMax, рендиране на финална визуализация. – продължителност 4 у.часа

60 учебни практически часове


Цена: 1020лв. (При цяло плащане -12,5% Отстъпка – 890лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Подготвителен клас – 15/15/15

Съдържа по 15 учебни часове от трите софтуери на полиграфичния пакет на Adobe:  Illustrator, Photoshop и InDesign. Разширява на практика както уменията на специалиста, така и неговата конкурентна способност. Обучението дава безусловна възможност за започване на професионална практика. Сертифициране по квалификация.

Редуцирана, интензивна учебна програма за специалисти, която пести време и вложения, без да спестява знания и умения.

Детайли:

 • За какво служи всеки софтуер? Illustrator, векторна програма от най-висок клас графика. Photoshop, надеждният професионален редактор за растерна обработка. InDesign, предпечатна подготовка на тиражни издания за печат и уеб публикации. – продължителност 1 у.час
 • Photoshop, организиране на работното пространство според дизайнерските задачи. Откриване и подреждане на панели с помощни инструменти, настройки на икони и създаване на преки пътища за редовни операции и команди. – продължителност 2 у.часа
 • Photoshop, обработка на снимки. Наместване на изображението в пространството, перспектива, изправяне на деформации. Ретуш и подобряване на снимката с инструменти от инструменталната лента. Филтри за промяна на изображението. Camera RAW, цветови коректори от Image. Създаване и преминаване към смарт слоеве. Предимства за ползване на инструментариума от панела на слоевете. – продължителност 3 у.часа
 • Photoshop, създаване на четки и текстури. Ефектни четки и текстури за ретуш, рисуване и промяна – продължителност 3 у.часа
 • Photoshop, смесване на слоеве в приказни изображения. Разработка на недействителни сюжети, шарж и художествена обработка на снимки, постигане на майсторство в изкуството на фотографската обработка – продължителност 3 у.часа
 • Photoshop, майсторски трикове в дизайна. Магията на рекламната графика с прилагане на ефектни текстури, четки, създаване на акценти, привличащи и задържащи вниманието. Майсторско използване на стилове на слоевете и бленди от панела със слоеве. Mockup презентиране – продължителност 3 у.часа
 • Illustrator, разработка на лого и бранд дизайн. Запознаване с инструменталната лента и структурата на файла по слоеве. Разпознаване на помощните панели и работното пространство. Изчертаване на фигури и пътеки, съчетаването им в комплексни фигури. Запълване и линия, използване на библиотеките на програмата – продължителност 3 у.часа
 • Illustrator, целият инструментариум от меню Object. – продължителност 3 у.часа
 • Illustrator, 3d ефекти, трансформации, стилове ефекти. – продължителност 3 у.часа
 • Illustrator, чертане в перспектива, създаване на пространствен изглед. – продължителност 3 у.часа
 • Illustrator, градиенти и авторски цветови палитри. Финализиране и майсторско прецизиране на дизайнерски проект. – продължителност 3 у.часа
 • InDesign, отваряне на приложения за публикации и печат. . – продължителност 3 у.часа
 • InDesign, избиране на фонт и стилове. – продължителност 3 у.часа
 • InDesign, поставяне на фигури и изображения. – продължителност 3 у.часа
 • InDesign, ефекти за приложените обекти. – продължителност 3 у.часа
 • InDesign, майсторски трикове при финализиране на файла за печат и публикуване. – продължителност 3 у.часа

45 учебни практически часове


Цена: 765лв. (При цяло плащане -12,5% Отстъпка – 669лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Съдържа по 15 учебни часа от три софтуера,, базови за професията Интериорен дизайн (ИД). Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT Architecture, Autodesk 3dsMax, които са основните софтуери за проектиране и производство на вътрешен и външен архитектурен дизайн, практически обхващащ всички професионални задача в тази област. Предоставяме възможност да замените REVIT с Graphisoft ArchiCAD според спецификата на работното място, за което кандидатствате.

Интензивно, спестовно обучение за подготовка на бъдещи специалисти, кандидатстващи във ВУЗ или за работа, Пести време и вложения, без да спестява знания и умения.

 

Детайли:

 • За какво служи всеки софтуер? AutoCAD, векторна програма за техническо чертане и 3D дизайн. REVIT/ArchiCAD, архитектурна програма. 3dsMax, най-известният софтуер за визуализация на 3D дизайн. – продължителност 1 у.час
 • AutoCAD, организиране на програмата за основен работен файл. Първи стъпки в чертежа. – продължителност 2 у.часа
 • AutoCAD, чертане с всички инструменти и модифициране на 2D фигури и линии. – продължителност 3 у.часа
 • AutoCAD, създаване на интериорния дизайн с пълна точност. – продължителност 3 у.часа
 • AutoCAD, оразмеряване, презентиране, експортиране. – продължителност 3 у.часа
 • AutoCAD, 3D дизайн до финална визуализация. – продължителност 3 у.часа
 • REVIT/ArchiCAD, организация на работното пространство, чертеж по архитектурен стандарт. – продължителност 3 у.часа
 • REVIT/ArchiCAD, усвояване на потребителски настройки за нуждите на чертежа. – продължителност 3 у.часа
 • REVIT/ArchiCAD, изчертаване на стени, поставяне на врати, прозорци, под, стълби, покрив, настройки. – продължителност 3 у.часа
 • REVIT/ArchiCAD, библиотека на файла, поставяне на обекти, задаване на текстури.  – продължителност 3 у.часа
 • REVIT/ArchiCAD, поставяне на камери, секции, рендиране. Запазване на експортен файл. – продължителност 3 у.часа
 • 3dsMax, импортиране на основния файл и добавяне на обекти.  – продължителност 3 у.часа
 • 3dsMax, настройки на рендер и материали. – продължителност 3 у.часа
 • 3dsMax, задаване и създаване на материали и текстури към тях. – продължителност 3 у.часа
 • 3dsMax, поставяне на ефектно осветление и позиции на камери – продължителност 3  у.часа
 • 3dsMax, рендиране на финална визуализация. – продължителност 3 у.часа

45 учебни практически часове


Цена: 765лв. (При цяло плащане -12,5% Отстъпка – 669лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Лесно, бързо, ефективно!

Обученията по софтуер са стандартни практики в центровете за професионално обучение. Те включват всички най-известни професионални софтуери, произвеждани по света. В Едно към Едно се изучават софтуери, които са познати като професионални и се ползват навсякъде по света в студиа за дизайн.

Софтуерни модулни обучения

за разучаване на всички приложни функции от професионалните софтуери за дизайн. Всички модули съдържат по 30 учебни часа от 40 минути, изцяло практика.

Убедителна векторна графика с изключителни ефекти. Неизчерпаем набор от библиотеки, линии, етикети, символи. Потребителски палитри за цветове и цветови гами. Триизмерни ефекти, чертане в перспектива.

Всички преимущества на този високопроизводителен инструмент за векторната графика, майсторското оръжие на фрийланс и корпоративния графичен дизайн.

За фотообработващото приложение казват, че е най-професионалният софтуер в индустрията на програмно оборудване. Едно е сигурно, този софтуер е най-съвършеният в растерната графика. От него водят началото си всички фото-матрици в света.

Свободно действие със слоевете, всички филтри и коректори на цветове. Фотографски трикове и методи на съвършена фото-обработка. Приложение на софтуера в научната сфера, в Рекламната графика, в 3D графиката и WEB дизайн. Нищо не е пропуснато. Всичко в актуални измерения.

Мощният изпълнител за крайна подготовка на обемни тиражни издания. Надеждни методи и инструментариум за точна и бърза дизайнерска работа по страниране. Примери за приложение на страниращата програма като създател на матрици за вътрешно разпространение във фирмата и поемане на всяка задача по публикуване на важна документация и презентационни материали. WEB и електронни приложения на софтуера.

Дизайнерски трикове за създаване на ефектни модели и графични обекти направо в страницата на програмата.

Най-точният софтуер в света, който разчертава еднакво успешно траекториите на космическите апарати, така и детайли от нанотехнологии. Изключителни приложения в окръжаващата среда като урбанистика, изложбени и обществени пространства, архитектура и вътрешна архитектура, мебелно производство, техническо чертане на отговорни машинни детайли от всички индустрии.

Методи за изключително бърза, надеждна, професионална работа с този невероятно полезен софтуер, приложим за всеки дизайн.

Тежката кавалерия на платформата Autodesk, който софтуер работи в колаборация с другите известни програми от платформата. BIM технологията в действие, заема половината от света в сферата на архитектурното проектиране и поделя с други софтуери от своя клас най-величествените произведения на съвременното строителство.

Усвояване на инструментариума за удобна работа в потребителския профил на професионалиста.

Единственият съвременен софтуер, който е произведен и действа от ерата преди появата на персоналния компютър. Програмиран в съвършен програмен език, това е софтуерът, който запазва първо място в компютърната графика за триизмерна визуализация. Визуализиране на фотореализъм най-често се постига с този софтуер. Широк спектър на моделиране, практически неограничен в 3D.

Усвояване на умения за постигане на нива от триизмерната графика, преди всичко свързани с вътрешната архитектура.

Софтуерите на европейския софтуерен концерн Nemetschek, в случая Graphisoft, са известни с изключително удобната работа в тях и съвършените крайни резултати. Познати като интуитивни програми. Това е първата архитектурна програма, създадена по стандартите за структурата на сградите. Технологията BIM разгръща напълно своите възможности тук. Софтуерът е незаменим инструмент за архитекти, които искат свобода на действие. Съдържа структурни елементи, които не са застъпени в други аналози.

Усвояване всички инструменти за построяване на завършен архитектурен проект. Плюс съвършен краен рендер.

Интуитивните програми имат своя най-ярък представител. Незаменим помощник за всяко проектиране от нулата там, където има много усет и много малко разбиране за техническата страна на дизайна. Светкавична обработка на текст, създаване и трансформиране на фигури, всички приложения на векторните елементи и известните линии на Безие, както и характерните конструктивни линии SP line, употребявани изцяло в техническото чертане.

Свойството на този векторен софтуер да е в услуга на мисленето и творчеството, го прави така необходим за всеки професионалист, обърнал поглед към компютърната графика и дизайна.

Европейският триизмерен софтуер, разработка на MAXON, отново от компанията Nemetschek, която има официално представителство в България. Един мощен софтуер за произвеждане на всички типове обемна графика, който работи изключително лесно, а постига съвършени резултати. Също от типа интуитивни програми. Отличен за реализиране на творчески потенциал. Дава продукция от всички сфери на дизайна, лек и високопроизводителен.

Усвояване на инструментариума на софтуер, свързан с нуждите на графичния и пространствения дизайн. Моделиране, Текстуриране, Визуализация.

Детайли:


30 учебни практически часове


Цена: 16,00 лв. за 1 учебен час, 480 лв за целия курс


Отстъпка: -12,5% за цяло плащане, 420 лв. крайна сума
Допълнителна отстъпка за група: -6%


Обучение: Индивидуално или групово


Формат: Присъствено и онлайн


График: По Ваш график


Възможност за разсрочено плащане

Leave a comment

twenty − nine =