19th Ave New York, NY 95822, USA

Модули по основни софтуери

Софтуерни обучения

Учебни модули за обучение по основни софтуери за професиите Графичен дизайн и Интериорен дизайн.

Идеята на тези редуцирани до основи обучения е да олекоти цената за заплащане на целите образователни програми, без това да ги превръща в подготвителни или полупрофесионални. Преподаването в тях става пълноценно, сгъстено в задължителните основни софтуери, необходими за всяка от професиите.

Тези обучения дават възможност на курсиста да усвои знания и умения за практикуване на професия Графичен дизайн или Интериорен дизайн и да ги приложи в практиката си. Независимо дали работи като нает служител в чужда фирма или като самонаето лице в своя.

Учебните модули са обособени в две категории 20/20/20 и 15/15/15 като това указва броя лекции, практически занятия от трите основни софтуера за всяка от професиите. Така всеки може да избере обучение според своите възможности и да остане удовлетворен от придобитите знания и умения.

30 лекции

30 кредита

Диплома

Студия

Съдържа по 20 учебни часове от три софтуери, базови за професията Графичен дизайн (ГД). Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, които представляват основния полиграфски пакет на Adobe за специалисти. Възможно е софтуерът Adobe InDesign да се замести с друга графична програма за векторна графика CorelDRAW, която разширява на практика както уменията на специалиста, така и неговата конкурентна способност. Обучението дава безусловна възможност за започване на професионална практика. Затова представлява на практика сертифициране по квалификация.

Една редуцирана, интензивна учебна програма за специалисти, която пести време и вложения, без да спестява знания и умения.

Детайли

60 учебни практически часове


Цена: 750лв. (С отстъпка 655лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Съдържа по 15 учебни часа от три софтуера, базови за професията Графичен дизайн (ГД). Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Това намалява цената на курса и той става подходящ за учащи се, които се подготвят за кандидатстване във ВУЗ. По предпочитанията на курсиста, можем да заменим Adobe InDesign или Adobe Illustrator с графичната програма за векторна графика CorelDRAW, която разширява познанията на учащия, както и разширява спектъра на практическите му умения за бъдеще. Може да надгражда свободно.

Учебните часове от по 40 астрономически минути са изцяло практически, с изпълнение на реални професионални задачи. Теория се разяснява във връзка с практиката.

Детайли

45 учебни практически часове


Цена: 675лв. (С отстъпка 590лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Съдържа по 20 учебни часа от три софтуера, базови за професията Интериорен дизайн (ИД). Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT Architecture, Autodesk 3dsMax, които са основните софтуери за проектиране и производство на вътрешен и външен архитектурен дизайн, практически обхващащ всички професионални задача в тази област. Предоставяме възможност да замените REVIT с Graphisoft ArchiCAD според спецификата на работното място, за което кандидатствате.

Една редуцирана, интензивна учебна програма за специалисти, която пести време и вложения, без да спестява знания и умения.

Детайли

60 учебни практически часове


Цена: 750лв. (С отстъпка 675лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Съдържа по 15 учебни часа от три софтуера, базови за професията Интериорен дизайн (ИД). Autodesk AutoCAD, Autodesk REVIT Architecture, Autodesk 3dsMax, които са основните софтуери за производство на вътрешен и външен архитектурен дизайн, практически обхващащ всички професионални задача в тази област. Предоставяме възможност да замените REVIT с Graphisoft ArchiCAD, също така и 3dsMax с MAXON Cinema4D. Застъпва както дялове от Интериорен дизайн, така и аспекти от целия пространствен дизайн, урбанистика и промишлена аранжировка.

Учебните часове са по 40 астрономически минути, изцяло практически, по реални професионални задачи. Цялата теория е разяснена в практиката.

Детайли

45 учебни практически часове


Цена: 675лв. (С отстъпка 590лв.)


Формат: Присъствено и онлайн


Обучение: Индивидуално или групово


Запиши се

Ще Ви обуча

Обученията по софтуер са стандартни практики в центровете за професионално обучение и образование, свързано с компютърни науки и професии. Те включват всички най-известни професионално използвани софтуери, произвеждани по света. Както и множество приложни програмни продукти, от помощ за оператори в магазини за оборудване, дизайн, декорация и други. В Едно към Едно се изучават софтуери, които са познати като професионални и се ползват навсякъде по света в студиа за дизайн.

Софтуерни обучения

за разучаване на всички приложни функции от професионалните софтуери за дизайн. Всички модули съдържат по 30 учебни часа от 40 минути, изцяло практика.

Убедителна векторна графика с изключителни ефекти. Неизчерпаем набор от библиотеки, линии, етикети, символи. Потребителски палитри за цветове и цветови гами. Триизмерни ефекти, чертане в перспектива.

Всички преимущества на този високопроизводителен инструмент за векторната графика, майсторското оръжие на фрийланс и корпоративния графичен дизайн.

За фотообработващото приложение казват, че е най-професионалният софтуер в индустрията на програмно оборудване. Едно е сигурно, този софтуер е най-съвършеният в растерната графика. От него водят началото си всички фото-матрици в света.

Свободно действие със слоевете, всички филтри и коректори на цветове. Фотографски трикове и методи на съвършена фото-обработка. Приложение на софтуера в научната сфера, в Рекламната графика, в 3D графиката и WEB дизайн. Нищо не е пропуснато. Всичко в актуални измерения.

Мощният изпълнител за крайна подготовка на обемни тиражни издания. Надеждни методи и инструментариум за точна и бърза дизайнерска работа по страниране. Примери за приложение на страниращата програма като създател на матрици за вътрешно разпространение във фирмата и поемане на всяка задача по публикуване на важна документация и презентационни материали. WEB и електронни приложения на софтуера.

Дизайнерски трикове за създаване на ефектни модели и графични обекти направо в страницата на програмата.

Най-точният софтуер в света, който разчертава еднакво успешно траекториите на космическите апарати, така и детайли от нанотехнологии. Изключителни приложения в окръжаващата среда като урбанистика, изложбени и обществени пространства, архитектура и вътрешна архитектура, мебелно производство, техническо чертане на отговорни машинни детайли от всички индустрии.

Методи за изключително бърза, надеждна, професионална работа с този невероятно полезен софтуер, приложим за всеки дизайн.

Тежката кавалерия на платформата Autodesk, който софтуер работи в колаборация с другите известни програми от платформата. BIM технологията в действие, заема половината от света в сферата на архитектурното проектиране и поделя с други софтуери от своя клас най-величествените произведения на съвременното строителство.

Усвояване на инструментариума за удобна работа в потребителския профил на професионалиста.

Единственият съвременен софтуер, който е произведен и действа от ерата преди появата на персоналния компютър. Програмиран в съвършен програмен език, това е софтуерът, който запазва първо място в компютърната графика за триизмерна визуализация. Визуализиране на фотореализъм най-често се постига с този софтуер. Широк спектър на моделиране, практически неограничен в 3D.

Усвояване на умения за постигане на нива от триизмерната графика, преди всичко свързани с вътрешната архитектура.

Софтуерите на европейския софтуерен концерн Nemetschek, в случая Graphisoft, са известни с изключително удобната работа в тях и съвършените крайни резултати. Познати като интуитивни програми. Това е първата архитектурна програма, създадена по стандартите за структурата на сградите. Технологията BIM разгръща напълно своите възможности тук. Софтуерът е незаменим инструмент за архитекти, които искат свобода на действие. Съдържа структурни елементи, които не са застъпени в други аналози.

Усвояване всички инструменти за построяване на завършен архитектурен проект. Плюс съвършен краен рендер.

Интуитивните програми имат своя най-ярък представител. Незаменим помощник за всяко проектиране от нулата там, където има много усет и много малко разбиране за техническата страна на дизайна. Светкавична обработка на текст, създаване и трансформиране на фигури, всички приложения на векторните елементи и известните линии на Безие, както и характерните конструктивни линии SP line, употребявани изцяло в техническото чертане.

Свойството на този векторен софтуер да е в услуга на мисленето и творчеството, го прави така необходим за всеки професионалист, обърнал поглед към компютърната графика и дизайна.

Европейският триизмерен софтуер, разработка на MAXON, отново от компанията Nemetschek, която има официално представителство в България. Един мощен софтуер за произвеждане на всички типове обемна графика, който работи изключително лесно, а постига съвършени резултати. Също от типа интуитивни програми. Отличен за реализиране на творчески потенциал. Дава продукция от всички сфери на дизайна, лек и високопроизводителен.

Усвояване на инструментариума на софтуер, свързан с нуждите на графичния и пространствения дизайн. Моделиране, Текстуриране, Визуализация.

Leave a comment

2 × two =