19th Ave New York, NY 95822, USA

UX/UI и Компоненти на рекламата

Компоненти на рекламата

UX/UI и Компоненти на рекламата

UX (User Experience) / UI (User Interface) – Потребителско Изживяване / Потребителски Интерфейс  са два термина, които се използват заедно и това не е случайност. Те вървят ръка за ръка при създаване на онлайн платформи, мобилни приложения и дигитални продукти от различно естество като участват активно в различни процеси от изграждането на бранда.

Целта на UX дизайна е да направи изживяването на потребителя възможно най-приятно, като се обърне внимание на неговите изисквания и желания, както и на психологическото им въздействие.

UI (User Interface) дизайн означава дизайн на потребителския интерфейс. Ако UX е сборът от различни функции и начини за улесняване интеракцията потребител-продукт, то UI се грижи трансформирането на всичко това в едно цялостно, привлекателно, интуитивно-ръководещо продуктово оформление.

Авторска разработка на Едно към Едно, която систематизира теорията за Брандинг. Установяване точните параметри на всяка реклама, чрез които винаги да постигате желания резултат. Способства за развиване на креативността и постоянната ѝ актуализация.

Този курс ще Ви обучи да си служите лесно с принципите, средствата и елементите и  на рекламата във Вашата работа. Ще постигнете перфектен UI, създавайки UX от самото начало, до последния детайл.

30 лекции

30 кредита

Сертификат
 • Да ориентира всеки как да подреди рекламата така, че да носи гарантирана полза.
 • Да даде ясни познания за рекламния процес и рекламната продукция.
 • Да обучи специалисти по UX/UI реклама като неизменна част от потребителското търсене и предлагане.
 • Да създаде умения за постигане на пълноценен рекламен ефект.
 • Всеки, проявяващ любопитство, да научи нещо ново за себе си.
 • Теория на рекламата. Произход, смисъл, реализация, видове, приложения, цел.
 • Може ли всяка реклама да е еднакво приложима, печеливша и доходоносна при всички обстоятелства.
 • Как да разбираме от каква реклама имаме нужда? Или да приложим точния модел за нуждите на нашия рекламен клиент.
 • Как да проектираме реклама?
 • Стилизация, реализъм, инфографика, обяви и реклами, печатни или електронни публикации. Рекламни канали.
 • Компоненти на рекламната графика.
 • Специализираният компютърен курс Компоненти на Рекламата е с продължителност 75 учебни часа, изцяло практически.
 • Курсът няма определено времетраене.
 • 75-те учебни часа могат да бъдат разпределени в график, удобен за курсиста, в работното време на Едно към Едно, съобразен със запълването от предходните записани.
 • При добро натоварване, курсът може да отнеме 2,5 месеца или при разреден график, не повече от 3,5 месеца.
 • Всеки графичен дизайнер, който е амбициран да поддържа постоянна творческа кондиция и неспирен напредък.
 • Лица от семейството, обикновено порасналите деца, които се натоварват с рекламата на семейната фирма.
 • Служители, работещи в сферата на Дигитален маркетинг, които решават да обогатят знанията и уменията си до пълния обхват на рекламните подходи.
 • Всеки, любопитен да научи с какво си служи рекламата.

Какви знания получавате?

 • История на рекламата и типове реклама, практикувана по света.
 • За какво служат типовете реклама, как се създават и как се осъществяват?
 • Постигане на критерии за оценка на рекламните събития, себестойност на рекламния продукт и принадена стойност според предназначението. Реклама за малка, средна и голяма фирма. Реклами за създаване на лице и за налагане на продукт.
 • Кои са компонентите на рекламната графика и какво още трябва да знаем за всички компоненти на рекламата в съвременната реалност?

Какви умения придобивате?

 • Конспектиране на рекламно събитие, създаване на име, лого и слоган.
 • Създаване на матрици за различни рекламни материали.
 • Създаване на цветови гами в графичните програми и прилагане при всеки рекламен материал.
 • Правилен подбор на рекламна графика, обработка на фотография, създаване на илюстрация от рисунка, инфографика, пиктограми, детайли на рекламното изображение с вектори и растерни похвати..
 • Композиция, кадриране на изображението, последни проверки и предпечат за изрядна визия.

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.
2 междинни теста по поставени комплексни задачи.
И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Всички лекции от програмата – 45

Учебен план

Определяне на срок за осъществяване на рекламната цел.

Изпълнител на рекламния продукт, тираж и стойност. Средства за осъществяване на рекламата. Екип и състав.

Анализ на конкуренцията.

Създаване на съдържание.

Подраздели на шрифтовите семейства.

Психологическо въздействие на цветовете, Композиционни особености, Спазване на акцентна точка, Форми и изображения, Подреждане по значение.

Адитивен и субтрактивен методи за изобразяване на цвета.

Рекламен слоганЗа фирмата или за кампанията.

Подходяща текстура, Акцентиращи елементи, фон.

Професионални изисквания на графиката – естетика на рекламното изображение.

Успокояващи елементи в графиката, комфорт на възприемане, Акценти, целта на рекламата, Разяснителни елементи, Елементи за показване на компетентност и стил.

Често задавани въпроси

 • Позвънете на телефон: +359877717237
 • Свържете се чрез Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, според Вашето удобство.
 • Уговорете среща с координатор.
 • Елате на място в офиса ни във Варна, на ул. А. С. Пушкин №5 и при заплащане на таксата Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете.
 • (При положение, че заплащате дистанционна форма на обучение, изискайте от координатора IBAN на Едно към Едно и основание за плащане, което да нанесете в бордерото си. При представяне на бордерото по удобен начин и съответствие в постъпленията по банковата сметка Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете).
 • Ще получите Документ за договорения курс, фактура за заплатената сума, образователен комплект с учебна програма и други помощни материали.
 • Заплатилите по банков път ще получат документите в електронен вид по и-мейл или скайп. И при поискване – по куриер, на хартиен носител в оригинал, с мокър печат и подпис.
 • Това е предимство на Училище по дизайн, което предлага онлайн обучение с преподавател на живо в реално време още от създаването си.
 • Предлагаме онлайн обучение на живо в реално време, с продължителен опит.
 • Онлайн обучението има преимущество пред присъственото обучение по 3 причини:
 • Провежда се в удобна за курсиста обстановка.
 • Курсистът ползва свой компютър, това е неговият инструмент.
 • Усвояване на терминология и отговорност към работния процес. Незаменими преимущество за всеки специалист.
 • Зала в партерен офис на ъгъла на улица. 6 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, подходящи за софтуерите, участващи в работата поИнтериорен дизайн.
 • Чисто, делови комфорт, добра аудио и видеосреда, лесна вътрешна комуникация между участниците в обучението и преподавателите.
 • За он-лайн обучение разполагаме със слушалки и микрофони, без непременно видеовръзка.
 • Залатае оборудвана с бърз оптичен интернет, който работи надеждно на всички компютри от вътрешната мрежа.

В близост сме до основни комуникационни възли в града, на 25 метра от всяка основна комуникация. Удобен авто транспорт, места за отдих и хранене от всеки вкус и за всеки джоб.

Компютърните конфигурации в залите ни са оборудвани с инсталации на всички софтуерни продукти, които вземат участие в обучението по всички професионални курсове, които водим.

 • Софтуери за Компютърна графика и Мултимедия.
 • За Компютърно чертане и Триизмерна визуализация.
 • Софтуери за Офис организация и Презентиране.

Поддържаме редовно последни версии на всички професионални софтуери.

 • Получавате Учебна програма на курса, разпределена по учебни часове.
 • В библиотеката на учебната ни база има ръководства и литература, която можете да получите за четене или откопиране.
 • Печатно портфолио – формат А4 или Letter.
 • Флаш памет с електронно копие на портфолиото Ви.
 • Клиентска карта за бъдещи отстъпки.
 • Сертификат за успешно завършен професионален курс.
 • Тя се оформя от сумата на брой учебни часове в програмата. Цената за  един учебен час е 15,00 лева.
 • Таксата за курса е 450,00 лева.
 • Тя може да бъде изплатена в 3 отделни вноски по разсрочено плащане, на 2 вноски, или наведнъж, по преценка на записващия се.
 • За да ползвате отстъпката от -12,5% е необходимо да изплатите цялата такса наведнъж.
 • Така общата сума от 450,00 лева ще бъде сведена до само 390.

Leave a comment

6 + thirteen =