19th Ave New York, NY 95822, USA

Изобразителни технологии, Печатни технологии

Какво съдържа курсът?

Професионален курс

Това е техническата подготовка за Графичен дизайн, без която нито един проект не може да бъде доведен до краен резултат. Тези, които технически обслужват творчеството, понякога успяват да изградят цялата си професионална кариера с техничност, съобразителност и самодисциплина, които често липсват на големия артист, но винаги съпътстват съвършения техник. Този курс е за всеки, който не  изпитва прекалена самоувереност, че е творец, но е напълно уверен, че е дисциплиниран изпълнител на приложни техники, без които дизайнът не може.

45 лекции

45 кредита

Диплома
 • Да подготви компютърни оператори за дигиталните печатници и рекламни студиа за бърз, малотиражен печат и други приложни техники. За безупречно приемане на дизайн, обработка на дизайни подготовката му за изпълнение.
 • Да добави технически характеристики и умения към опита и познанието на графични дизайнери, които имат амбицията да разширят своето ядро на дейност до пълния обхват.
 • Да усъвършенства познанията и техниките за предпечат на специалисти в тесни приложни области, които имат материална база и собствен бизнес. Например картонени, опаковъчни изделия, флексов и ситопечат, тампонен, друг латексов печат и други.
 • Изпълнява указанията на НАПОО, по професия с най-висока квалификационна степен от НКПД-РБ.
 • Основи на полиграфията. История и развитие. Актуални техники.
 • Параметри на предпечатната подготовка.
 • Типове изделия в рекламната графика и графичния дизайн.
 • Изисквания към подготовката на графичните файлове и изделия за постъпване в базата за изпълнение.
 • Допълнителни умения на полиграфиста, които помагат за коригиране на място и предаване на проекта веднага и коректно изпълнен.
 • Конкурентни умения на специалиста по полиграфична подготовка, които го извеждат в обсега на Графичния дизайн.
 • Познания, умения, използване на трикове за постигане на ефекти при крайната обработка за печат. Конкурентноспособност.
 • Професионалният компютърен курс Предпечатна подготовка има продължителност 45 учебни часа, изцяло практически.
 • Курсът няма определено времетраене.
 • 45-те учебни часа могат да бъдат разпределени в график, удобен за курсиста, в работното време на Едно към Едно, съобразен със запълването от предходните записани.
 • При интензивен график може да се сведе до календарен месец обучение.
 • Специалисти, идващи от обслужващата итехническата сфера на графичния дизайн, фотостудиа, рекламни студиа и други, като сувенирни техники, опаковки и етикети, продуктов дизайн. Които искат да се развият в цялата сфера на предпечата, за да обхванат всички полиграфски елементи.
 • Завсички, работещи на позиция Компютърен оператор във всички графични бюра, студиа и печатни бази.
 • За графични дизайнери, които искат да обхванат напълно своята дейност, без да прибягват до техническа помощ от други специалисти.
 • За всеки, който иска да специализира в технически университети в България и по света за устройване на по-отговорна и високозаплатена длъжност.

Какви знания получавате?

 • Основи на полиграфията. История, развитие, съвременни техники.
 • Технически параметри на полиграфичната подготовка, цветови модели, размери и резолюция. Кое, кога, къде и при какви обстоятелства се прилага?
 • Работа вредакция, врекламенотдел и в полиграфичен комбинат. Прилики и разлики.
 • Всички типове печат и други изобразителни техники. Характеристики, изисквания.

Какви умения придобивате?

 • Задаване на точнипараметри на файловете за изпълнение.
 • Организиране на файлове за различни типове предпечатна подготовка.
 • Използване на всяка графична програма тясната сферана нейното предназначение. Векторизация и растеризиране.
 • Файлови формати за предпечат.
 • Спазване на цветови характеристики. Издаване на файлове за изпълнение.
 • Проверка и подсигуряване на точността.

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.
2 междинни теста по поставени комплексни задачи.
И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Всички лекции от програмата – 45

Учебен план

Типове технологии за изпълнение на Графичен дизайн.

Файлови формати на графичните програми и на файловете за размяна между тях.

Векторизиране и Фотообработка.

Серифни и безсерифни шрифтове.

Подраздели на шрифтовите семейства.

Съвременни класификации на font според удобството на употреба в масовия професионален дизайн и брандинг маркетинга и рекламата.

Правилен подбор на шрифтови комбинации.

Адитивен и субтрактивен методи за изобразяване на цвета.

ПАНТОН цветове.

Контролни тестове

Програмата включва 2 междинни теста за проверка на усвоените умения по софтуерни модули.
2 междинни теста по поставени комплексни задачи.
И 1 краен изпитен тест за удостоверяване успешно завършване на целия курс.

Всички лекции от програмата – 45

Често задавани въпроси

 • Позвънете на телефон: +359877717237
 • Свържете се чрез Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, според Вашето удобство.
 • Уговорете среща с координатор.
 • Елате на място в офиса ни във Варна, на ул. А. С. Пушкин №5 и при заплащане на таксата Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете.
 • (При положение, че заплащате дистанционна форма на обучение, изискайте от координатора IBAN на Едно към Едно и основание за плащане, което да нанесете в бордерото си. При представяне на бордерото по удобен начин и съответствие в постъпленията по банковата сметка Вашият график ще бъде вписан в разписанието на курсовете).
 • Ще получите Документ за договорения курс, фактура за заплатената сума, образователен комплект с учебна програма и други помощни материали.
 • Заплатилите по банков път ще получат документите в електронен вид по и-мейл или скайп. И при поискване – по куриер, на хартиен носител в оригинал, с мокър печат и подпис.
 • Зала в партерен офис на ъгъла на улица. 6 работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, подходящи за софтуерите, участващи в работата поИнтериорен дизайн.
 • Чисто, делови комфорт, добра аудио и видеосреда, лесна вътрешна комуникация между участниците в обучението и преподавателите.
 • За он-лайн обучение разполагаме със слушалки и микрофони, без непременно видеовръзка.
 • Залатае оборудвана с бърз оптичен интернет, който работи надеждно на всички компютри от вътрешната мрежа.

В близост сме до основни комуникационни възли в града, на 25 метра от всяка основна комуникация. Удобен авто транспорт, места за отдих и хранене от всеки вкус и за всеки джоб.

Компютърните конфигурации в залите ни са оборудвани с инсталации на всички софтуерни продукти, които вземат участие в обучението по всички професионални курсове, които водим.

 • Софтуери за Компютърна графика и Мултимедия.
 • За Компютърно чертане и Триизмерна визуализация.
 • Софтуери за Офис организация и Презентиране.

Поддържаме редовно последни версии на всички професионални софтуери.

 • Получавате Учебна програма на курса, разпределена по учебни часове.
 • В библиотеката на учебната ни база има ръководства и литература, която можете да получите за четене или откопиране.
 • Печатно портфолио – формат А4 или Letter.
 • Флаш памет с електронно копие на портфолиото Ви.
 • Клиентска карта за бъдещи отстъпки.
 • Сертификат за успешно завършен професионален курс.
 • Таксата за този курс се оформя от цената 45 учебни часа. Всеки от тях е по 13,50 лева.
 • Така таксата е 607,50 лева.
 • Тя може да бъде разбита на три вноски или две вноски разсрочено плащане. А за да се ползва отстъпка може да се заплати цялата наведнъж.
 • За да ползвате отстъпката от -12,5% е необходимо само да заплатите таксата наведнъж.
 • При заплащане на цялата сума наведнъж, сумата се превръща в 530 лева.
 • Допълнителна отстъпка от -6% за обучение в група.
 • При ползване на двете отстъпки заедно, -18,5% свежда сумата до осезаемото намаление 589 лева.

Leave a comment

two × four =